Img
2018,
Progress Group.

1000 v və 35 kv-a qədər ötürücü kabel xətlərinin havada və yeralti çəkilməsi

 

Img