Img
2018,
Progress Group.

Yeraltı kabellərin çəkilişi Optik kabellər, yüksək gərginlik elektrik kabelləri və digər təyinatlı kabellər.

 

 

PANO MONTAJ İŞLƏRİ

 

 

VENTİLYASİYA, SOYUTMA VƏ İSİTMƏ SİSTEMLƏRİNİN QURAŞDIRILMASI

  • Bütün bina və otaq tipləri üçün ventilyasiya və hava təmizləmə sistemlərinin layihələrinin hazırlanması və razılaşması
  • Soyuducu cameralarının istilik balansının layihələşdirilməsi və hesablanması

 

Img