Img
2018,
Progress Group.

“Progress Communication MMC”-nin əsası 2006- cı ildə qoyulmuşdur. Şirkətin yaradıcı və mühəndis-texniki heyətinin əsas aparıcı qüvvəsi Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyinin telekommunikasiya
sahəsində böyük iş təcrübəsinə malik, telekommunikasiya və elektrotexnika sahəsində dünyanın aparıcı şirkətlərindən olan “Tadiran” (İsrail), ”Marconi Company” ( İngiltərə) , “Aselsan” ( Türkiyə) şirkətlərində təcrübə kursları kecmiş, ehtiyatda olan yüksək rütbəli zabitlər olmuşdur. Sonrakı dövrlərdə isə qardaş Türkiyə Respublikasından da mütəxəsislər cəlb edilməklə şirkət fəaliyyət dairəsini daha da genişləndirilmişdir.

İşin hər mərhələsində səmərəliliyi artırmaq üçün “Progress Construction Group”MMC sətəm sahəsində hər növ beynəlxalq idarəetmə standartlarına uyğun olaraq, uğurla audit olunub və sertifikatlaşdırılıb. “Progress Construction Group”MMC-nin siyasətinin hədəfi - ən yüksək keyfiyyət, sağlamlıq, həyata keçirməkdir. Hər zaman keyfiyyətli iş icra etmək təhlükəsizlik və ətraf mühiti qoruyaraq iş fəaliyyətini məqsədi tutan şirkətimiz, özünün və bizimlə əməkdaşlıq edən şirkət işçilərinin təhlükəsizliyini, sağlamlığını və əmək şəraitini diqqət altında saxlayır. Şirkətimizdə sətəm sahəsində, yerli qanunlara və beynəlxalq standartlara tam uyğun olması üçün şirkətdə xüsusi mütəxəssislər tərəfindən idarə olunur, nəzarət aparılır. “Progress Construction Group”MMC-nin hədəfi, adına uyğun olaraq, bütün yerli və beynəlxalq qanun və tələblərə, standartlara və müqavilə şərtlərinə nəinki uyğun gəlmək, onları üstələməkdir. Biz inanırıq ki, keyfiyyət, sağlamlıq və təhlükəsizlik sahələrində yüksək səviyyəli iş icrası, iş uğurunu müəyyən edir və bu sahələrdə, vəzifəsindən asılı olmayaraq, bütün işçilərin məsuliyyətini tələb edir.

Öhdəliklərimiz:

*Sətəm idarə sisteminin tələblərinə riayət etmək və davamlı olaraq effektini təkmilləşdirmək, daimi özünü və görülən işləri təkmilləşdirmə yolu ilə sətəm risklərini idarə etmək və riskləri minimuma endirmək.
*Xəsarətlərin və sağlamlığa təhlükələrin qarşısını almaq və sətəm idarəçilik sistemini davamlı olaraq təkmilləşdirmək üçün təhlükələri aşkarlamaq, riskləri qiymətləndirmək və nəzarət sahələrini müəyyən etmək.
*Sınaqdan keçmiş texnologiyaları tətbiq edərək, ətraf mühitin çirklənməsinin qarşısını almaq və tullantı miqdarını azaltmaq.
*Ətraf mühitə və sağlamlığa ziyanı minimuma endirmək və təbii ehtiyyat və enerji resurslarının səmərəli istifadəsini təkmilləşdirmək.
*Bütün işçilərin sətəm sahəsində tələb olunan icrasını təmin etmək üçün onlara bu sahədə öz öhdəsinə düşən işləri lazımi səviyyədə başa salmaq və kifayət qədər təlimatlandırılmasından əmin olmaq.
*Şirkətimizdə işləyən işçilərə sətəm standartlarına uyğun davranışı, vəzifəsindən asılı olmayaraq bütün “Progress Construction Group”MMC işçilərinə və şirkətimizlə iş birliyi olan bütün işçilərə şamil edilən bir standart tələb olmasını bildirmək.

Və sonunda, şirkətin bütün işçiləri, gördüyü işlə bağlı və işdə düzgün davranmağa aid, sətəm sahəsinə aid olan təhlükələri və riskləri lazımi səviyyədə bilmək məsuliyyəti daşıyır ki, onların ziyanının qarşısını alsın və aradan qaldırsın.
Bütün “Progress Construction Group” MMC işçiləri və şirkətimizlə iş birliyi olan bütün işçilər öz vəzifələrini icra etmək məsuliyyəti daşımalıdır və sətəmə aid öhdəlikləri yerinə yetirməlidir.

“PROGRESS CONSTRUCTION GROUP”MMC DIREKTOR: İ. MƏMMƏDOV.


Img