Img
2018,
Progress Group.

"Progress Construction Group" MMC-nin əsası 2008-ci ildə qoyulmuşdur. Yarandığı andan şirkətimizin devizi məşğul olduğumuz sahələrdə təraqqinin (Proqresin) önündə getmək olmuşdur. Şirkətimiz İnşaat, Tikinti, Memarlıq, Elektrik kommunikasiya va bu sahələrlabağlı bütün iş kompleksini əhatə edərək,lahiyələndirmədən başlayaraq, istismara təhvil verilməsinə kimi bütün işləri icra edir. Hal-hazırda " Progress Construction Group”MMC layihələrinin ən yüksək keyfiyyətini təmin etmək və bütün standartlara uyğun gəlməsi üçün, beynalxalq inşaat sektoruna inteqrasiya edib, şirkata xarici ölkələrdən mütəxəssislər cəlb edib. Şirkətin yaradıcı və mühəndis-texniki heyətinin əsas aparıcı qüvvəsi Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyinin telekommikasiya sahəsində böyük iş təcrübəsina malik, telekommikasiya və elektrotexnika sahəsində dünyanın aparia şirkətlərindən olan "TADIRAN" (İsrail), MarconiCompany" (İngiltərə), "Aselsan "(Türkiyə) şirkətlərində təcrübə kursları keçmiş, ehtiyyatda olan yüksək rütbəli zabitlər olmuşdur. Sonrakı dövrlarda isə qardaş Türkiyə Respublikasında ve İtalyadan da mütəxəssislər cəlb edilmakla şirkət fəaliyyat dairəsini daha da genişləndirmişdir.Belə ki, şirkətimiz müxtəlif təyinatlı sənaye, mülki obyektlərin yüksək gərginlik elektrik verici xatlərinin, yarımstansiyalarının, daxili elektrik şəbəkələrinin, küçələrinin və parklarının işıqlandırılması, binaların arxitektur işiqlandırılmasının layihələndirilməsi və quraşdırılmasından başqa, müasir texnoloji yenilikləri də tətbiq etməklə havalandırma, isitmə və soyutma sistemlərinin layihələndirilməsi və quraşdırılmasını da yeksak saviyyada yerinə yetirir. Bundan əlavə video müşahida, mühafiza, lokal kompyuter şəbəkələri və ağıllı ev sistemlərini da yerinə yetirən təcrübəli mütəxəssislərimiz vardır. Yüksək nizam-intizam, keyfiyyətli iş, işə vicdanlı yanaşma, amakdaşlıq və inkişafla ayaqlaşma bizim iş prinsipimizin mahiyatini təşkil edir. "Progress Construction Group”MMC şirkəti fəaliyyət göstərdiyi müddətdə Bakı şəhərində və Azərbaycanın rayonlarında müxtəlif təyinatlı obyektlərin yaşayış massivlərinin elektrik, telekommikasiya video-güvenlik, havalandırma mexaniki,su təchizatı, kanalizasiya, isitma ventilyasiya, yanğınsöndürmə və s. sistemlərinin layihələndirilmiş və quraşdırılmışdır. Şirkətimizin əsas prinsipi, har bir müştərimizə arzu, tələb və istəklərini nəzərə alan, keyfiyyat, qiymət və müqavilə şərtlərinin optimal uyğunluğunu təmin edən fardi yanaşmadır.Biz layihələrdə görülən işlərdə maksimal məsuliyyata, operativliya va qararların qəbulunda peşəkarlığa riayət edirik. Şirkatmizin har bir müştərisi üçün biz münasib qiymatlarla beynəlxalq standartlara uyğun, yüksək keyfiyyəti iş təklif edirik.

İşin hər mərhələsində səmərəliliyi artırmaq üçün “Progress Construction Group”MMC sətəm sahəsində hər növ beynəlxalq idarəetmə standartlarına uyğun olaraq, uğurla audit olunub və sertifikatlaşdırılıb. “Progress Construction Group”MMC-nin siyasətinin hədəfi - ən yüksək keyfiyyət, sağlamlıq, həyata keçirməkdir. Hər zaman keyfiyyətli iş icra etmək təhlükəsizlik və ətraf mühiti qoruyaraq iş fəaliyyətini məqsədi tutan şirkətimiz, özünün və bizimlə əməkdaşlıq edən şirkət işçilərinin təhlükəsizliyini, sağlamlığını və əmək şəraitini diqqət altında saxlayır. Şirkətimizdə sətəm sahəsində, yerli qanunlara və beynəlxalq standartlara tam uyğun olması üçün şirkətdə xüsusi mütəxəssislər tərəfindən idarə olunur, nəzarət aparılır. “Progress Construction Group”MMC-nin hədəfi, adına uyğun olaraq, bütün yerli və beynəlxalq qanun və tələblərə, standartlara və müqavilə şərtlərinə nəinki uyğun gəlmək, onları üstələməkdir. Biz inanırıq ki, keyfiyyət, sağlamlıq və təhlükəsizlik sahələrində yüksək səviyyəli iş icrası, iş uğurunu müəyyən edir və bu sahələrdə, vəzifəsindən asılı olmayaraq, bütün işçilərin məsuliyyətini tələb edir.

Öhdəliklərimiz:

*Sətəm idarə sisteminin tələblərinə riayət etmək və davamlı olaraq effektini təkmilləşdirmək, daimi özünü və görülən işləri təkmilləşdirmə yolu ilə sətəm risklərini idarə etmək və riskləri minimuma endirmək.
*Xəsarətlərin və sağlamlığa təhlükələrin qarşısını almaq və sətəm idarəçilik sistemini davamlı olaraq təkmilləşdirmək üçün təhlükələri aşkarlamaq, riskləri qiymətləndirmək və nəzarət sahələrini müəyyən etmək.
*Sınaqdan keçmiş texnologiyaları tətbiq edərək, ətraf mühitin çirklənməsinin qarşısını almaq və tullantı miqdarını azaltmaq.
*Ətraf mühitə və sağlamlığa ziyanı minimuma endirmək və təbii ehtiyyat və enerji resurslarının səmərəli istifadəsini təkmilləşdirmək.
*Bütün işçilərin sətəm sahəsində tələb olunan icrasını təmin etmək üçün onlara bu sahədə öz öhdəsinə düşən işləri lazımi səviyyədə başa salmaq və kifayət qədər təlimatlandırılmasından əmin olmaq.
*Şirkətimizdə işləyən işçilərə sətəm standartlarına uyğun davranışı, vəzifəsindən asılı olmayaraq bütün “Progress Construction Group”MMC işçilərinə və şirkətimizlə iş birliyi olan bütün işçilərə şamil edilən bir standart tələb olmasını bildirmək.

Və sonunda, şirkətin bütün işçiləri, gördüyü işlə bağlı və işdə düzgün davranmağa aid, sətəm sahəsinə aid olan təhlükələri və riskləri lazımi səviyyədə bilmək məsuliyyəti daşıyır ki, onların ziyanının qarşısını alsın və aradan qaldırsın.
Bütün “Progress Construction Group” MMC işçiləri və şirkətimizlə iş birliyi olan bütün işçilər öz vəzifələrini icra etmək məsuliyyəti daşımalıdır və sətəmə aid öhdəlikləri yerinə yetirməlidir.

“PROGRESS CONSTRUCTION GROUP”MMC DIREKTOR: İ. MƏMMƏDOV.


                                                                      
 
Img